НОВО
Кариерно Сафари минава онлайн! Реални кариерни възможности, виртуален достъп. Регистрирай се сега!

Фонд за стипендии

Иди, учи и се върни

Кандидатствай до 5-ти юни за стипендия от 10 хиляди лева!

регистрирай се

Стипендии 2020

Фондът за стипендии “Иди, учи и се върни” на Тук-Там подкрепя мотивирани българи да следват магистратура в чуждестранен университет и след това да приложат наученото в България.

Ако и ти планираш да продължиш образованието си в чужбина през 2020, пиши ни на fund@tuk-tam.bg и се включи в конкурса за следващите стипендии от по 10 хиляди лева!

През 2020 г ще можеш да вземеш участие в 2 конкурса с едно кандидатстване, ако специалността е в някоя от следните сфери. В този случай не се губи правото на участие в конкурса за общата стипендия на Тук-Там. Моля, обърни внимание на важните дати при различните стипендии.

Освен финансовата подкрепа и възможността да получат образование в чуждестранен университет, одобрените кандидати ще бъдат подкрепяни от Тук-Там за бъдещото им професионално развитие, ще бъдат популяризирани сред нашите контакти и ще бъдат насърчени да станат част от нашата общност на млади професионалисти с опит или образование в чужбина.

Условия за кандидатстване

За да вземете участие в конкурса през 2020, трябва да отговаряте на следните условия.

 • Имате българско гражданство
 • Бакалавърска или магистърска степен, придобита между 1 януари 2015 и 31 юли 2020;
 • Потвърждение за прием в университет към
 31 юли 2020 с начална дата на курса на обучение през 2020;
 • Високо ниво на владеене (B2) на езика, на който ще се провежда обучението;
 • Предимство ще бъде дадено на тези, които до момента не са учили в чужбина

През 2020 ще имате възможността да се състезавате за следните стипендии

Специализирана стипендия на PostScriptum и Тук-Там
За кандидати от следните специалности:
 • Устойчиво развитие
 • Зелен мениджмънт
 • Климатични промени
 • Управление и планиране на ресурси
 • Социално предприемачество и иновации
 • Зелени финанси
 • Зелена енергетика
 • Корпоративна социална отговорност
 • Екосистемни услуги
Специализирана стипендия на Playtech и Тук-Там
За кандидати от следните специалности:
 • Компютърни науки
 • Софтуерно инженерство
 • Информатика, информационни технологии, информационни системи
 • Информационна сигурност
 • Изкуствен интелект
 • Компютърна лингвистика
 • Логика и алгоритми
 • Приложна математика
Стипендии на
Неделя и Тук-Там
За кандидати от всички специалности:

 • 2 стипендии на Неделя и Тук-Там
 • Без ограничение в специалностите на кандидатите
 • Кандидатстване по общата процедура

Права и задължения на избраните стипендианти

По време на програмата си в чуждестранния университет стипендиантите ще информират Тук-Там за хода на следването си.

След завършването си ще могат да останат до 6 месеца в чужбина за стаж или работа по проект. След изтичането им ще трябва да се завърнат и да положат всички усилия да бъдат наети на работа в България за период от поне една година.

Процедура за кандидатстване за 2020:

 • 1
  Кандидатстване по документи
  До 5 юни, 2020г.

  Кандидатстване по документи - формуляр, CV, мотивационно писмо; Одобрените кандидати ще получат отговор на 10 юни 2020.

 • 2
  Одобрение и видео запис
  До 15 юни, 2020г.

  Одобрените кандидати ще трябва да запишат видео до 2 минути и да разкажат как виждат бъдещето си в България. Миналите напред ще получат покана за интервю до 22.06.2020;

 • 3
  Индивидуално интервю
  23 юни

  Интервюта с одобрените кандидати за специализираната стипендия на PostScriptum и Тук-Там

 • 25 юни

  Интервюта с одобрените кандидати за специализираната стипендия на Playtech и Тук-Там

 • 4 юли

  Интервюта с одобрените кандидати за стипендията на Тук-Там

 • 4
  Обявяване
  7-9 юли

  В периода 7-9 юли ще бъдат обявени стипендиантите за 2020

 • 5
  Финал
  15 август

  Подписване на договор и превеждане на стипендиите

Документи за кандидатстване

За да вземеш участие в конкурса, моля, попълни формуляра и приложи (1) автобиография и (2) мотивационно писмо до 23:59 на 5 юни 2020г.

Мотивационното писмо трябва да е до 500 думи и да отговаря на въпросите:

 • Защо искам да уча тази специалност в този университет?
 • Защо искам да се завърна в България след завършването си?
 • Как смятам да прилагам наученото в България?

Тук-Там си запазва правото да поиска планиран бюджет за следването, диплома за завършено образование, сертификат за владеене на езика, на който ще се провежда обучението, и кореспонденция с университета, която да доказва приема.

Жури

Бойко Благоев
Ръководител отдел Комуникации на Европейската комисия в България
Христо Бояджиев
Основател на Тук-Там
Юлия Димитрова
Проектен ръководител на фонда и алумни на “Заедно в час“

Често задавани въпроси:

Кой дава парите?

Трите стипендии са осигурени от комбинация от индивидуални и корпоративни дарения. Изработката на сайта и маркетингът на проекта се осъществява с подкрепата на Американското посолство.

Какви са критериите?

Целта на фонда за стипендии “Иди, учи и се върни” е да подпомогне хора, които имат желанието и амбициите да променят България. Критериите, по които ще бъдат оценявани кандидатите, са мотивация за изучаване на конкретната специалност, връзка на желаната специалност с досегашния образователен и/или професионален опит, мотивация и ясни цели за завръщане в България, участие в странични дейности, полезни за обществото

Кога и как ще получа стипендията, ако съм сред избраните стипендианти?

Стипендията е еднократна и е в размер на 10,000 лева. 60% от сумата се превеждат в срок от 5 дни след подписването на договора, а останалите 40% – след удостоверяване на успешно завършен първи семестър.

А ако ми предстои да завърша бакалавърската си степен през 2020?

Имаш право да участваш в конкурса, ако ти предстои да завършиш до 31 юли 2020. В случай, че си сред избраните трима стипендианти, а ти предстои защита на дипломна работа/проект/държавен изпит в този срок, ще подпишем договора за стипендия след успешно завършване. Ако не предоставиш удостоверение за успешно завършване до 15 август, стипендията ще се присъди на следващия по резултат кандидат, който е преминал успешно през всички етапи и притежава бакалавърска степен.

Крайният срок за потвърждение за прием в университет е 15 август, а в някои университети крайните срокове за кандидатстване за магистърските програми са до около 15 юли. Как да подходя?

Препоръчваме да кандидатствате въпреки срока за получаване на отговор от университета. Ако до 15 август избраните стипендианти все още не са получили отговор, няма проблем да изчакаме още седмица-две. След получаване на потвърждението за прием ще се подпише договорът и ще бъде преведен първият транш на стипендията. Вярваме, че най-добрите кандидати ще са впечатлили и университетите, затова не подлагаме на съмнение приема им. В случай, че отговорът е отрицателен, стипендията ще бъде присъдена на следващия по ред в списъка на изчакване.

Може ли за стипендията да кандидатства студент, който завършва последен семестър от магистратура в университет в чужбина по обмен по програма Еразъм?

За нас няма ограничение къде завършва студентът – дали в България, или в чужбина. Важното е да има завършена степен към 31 юли 2020 и да се е насочил към магистърска програма в чужбина.

Могат ли автобиографията и мотивационното писмо да бъдат на английски език или е задължително да са на български език?

Всички документи могат да бъдат на български или английски език.

Моята специалност е с 5-годишен курс на обучение и завършваме директно със степен “Магистър”. Мога ли да участвам в конкурса?

За участие в конкурса се изисква поне бакалавърска степен, затова можете да участвате наравно с другите кандидати. Във формуляра попълвате годината на завършване на образователната степен, която имате.

Ако избраният стипендиант е имал голямо желание да се върне в България и това е бил първоначалният му план, но поради други причини остане в избраната от него държава, има ли последствия?

Между стипендианта и “Тук-Там” се подписва договор за отпускане на стипендия със задължителното условие той/тя да се върне до 6 месеца след приключване на обучението си. Ако стипендиантът реши да остане след този срок, ще трябва да върне сумата от 10,000 лв, за да можем да я предоставим на някой друг.

Накратко за фонда

Фондът за стипендии на Тук-Там “Иди, учи и се върни” подкрепя мотивирани българи да продължат образованието си с магистратура в чуждестранен университет и след това да се реализират в България. Бяхме там, сега сме тук и създадохме фонда, за да подкрепим повече млади талантливи хора да отидат, да се развият и да донесат наученото обратно в България.

Средствата за стипендиите се събират целогодишно и изцяло от дарения – всеки принос има значение! Включи се и ти и нека заедно сбъднем двупосочната мечта на следващите стипендианти, които искат да учат в чужбина и да се реализират в България!

Какво постигнаме в цифри?

17
Стипендианти
295
Кандидати
123,200
лева стипендии
294
дарители

Защо го правим?

Фондът за стипендии “Иди, учи и се върни” е дългосрочна инвестиция в бъдещето на България, тъй като залага на качественото образование и придобиването на чуждестранен опит като инструменти за развитието на страната. Ние от Тук-Там знаем, че знанията, уменията и разширеният мироглед могат да бъдат изключително ценни за цялото ни общество.

Знанията,

които студентите придобиват в чуждите университети

Уменията,

с които се сдобиват при стажовете си в чуждите компании

Разширеният мироглед,

който развиват при общуването си с хора от цял свят

Нашите Стипендианти

2019
Анна-Мария Спасова
University of Cambridge
Ивана Кънчева
Utrecht University
Коста Каракашян
Global Campus of Human Rights
Стела Гаврилова
Cornell University
Николай Бошнаков
University of Vienna
2018
Андреа Попйорданова
Royal College of Art
Гюлсевер Сали
Maastricht University
Неда Грозева
Loyola University Chicago
Росалина Тодорова
University of Cambridge
Климент Климентов
University of Stuttgart
2017
Дениза Георгиева
City College, New York
Лилия Чобанова
Babson College, Boston
Виктория Попова
Maastricht University
Савина Алексиева
Erasmus University Rotterdam
2016
Атанас Събев
Harvard University
Сиво Даскалов
University of Cambridge
Лили Костова
Erasmus Mundus joint master degrees

Дарения

Четвъртото издание на фонда за стипендии „Иди, учи и се върни“ събра 29,233 лева за стипендиантите ни през 2019 г., благодарение на 47 индивидуални дарители от близо и далеч, сред които Васил А., Георги Йорданов, Деница Ковачева, Борис Николов, Теодора Петрова, Ралица Руменова, Александър Савков, Пламена Терзирадева, Людмила Тодорова, Ангел Христов, Кристина Шевченко, Яна Янкова и много други.

Рекламна агенция McCANN изготви видеото и дарителската кампания в Indiegogo, а Комтрейл Кънсълтинг, Крейо ООД и Американското посолство в България избраха да подкрепят образованието, като основна инвестиция в по-доброто бъдеще на родината ни.

Всичко това нямаше да се случи и без хилядите часове доброволен труд на екипа на Тук-Там и приятели, с които създаваме и развиваме фонда „Иди, учи и се върни“.

Ако и ти искаш да подкрепим още българи да успеят и в петото издание на фонда за стипендии през 2020 г., направи дарение с директен банков превод или чрез PayPal.

IBAN: BG08 PRCB 9230 1036 7731 10
Получател: Сдружение “Тук-Там”
Основание: “Дарение за Фонд за стипендии”

Благодарим на
Партньори
ТОЗИ САЙТ ИЗПОЛЗВА COOKIES

Сайтът използва Cookies с цел подобряване на потребителската му насоченост. С този текст бихме искали да Ви уведомим за употребата на Cookies спрямо Европейското законодателсво. Продължавайки да разглеждате този сайт Вие по подразбиране се съгласявате с нашата Политика за използване на cookies. Научете повече за бисквитките и за това как може да се откажете от тях.